روشی آنلاین و غیرمعمول برای کشف دقیق قصد خرید مشتریان، خلق حجم عظیمی از هواداران و ارتقای هر کسب‌وکار به سطحی بالاتر