نسخه ۲٫۲٫۳
آذر ۱۳۹۸

امانت فیزیکی کتاب، فعلاً فقط در قم مقدور است.

۱. در هر هفته فقط می‌توانید یک کتاب امانت بگیرید و به شرط برگرداندن آن و رعایت بندهای دیگر، می‌توانید درخواست امانت کتاب دیگری را بدهید.

۲. حداکثر ۴۸ ساعت قبل از تاریخ دریافت کتاب، بایستی «فرم امانت کتاب» را تکمیل کنید. در غیر این صورت، کتاب روز بعدی که در فرم مشخص شده است به دست شما خواهید رسید.

۳. امانت کتاب به مدت یک هفته کاملاً رایگان است و پس از یک هفته باید آن را به ما برگردانید. با این وجود در صورت تمایل می‌توانید ۲۴ ساعت قبل از اتمام مهلت امانت، با هماهنگی با ما و با پرداخت ۵۰۰۰ تومان، یک هفته دیگر آن را تمدید کنید.

تبصره: در صورتی که کتاب را بعد از یک هفته آورده و بخواهید همان موقع مجدد برای یک هفتهٔ دیگر امانت بگیرید، مبلغ ۷۰۰۰ تومان باید پرداخت کنید. این مبلغ برای دو هفته دیگر ۹۰۰۰ تومان است.

۴. در صورت دیرکرد در پس‌آوری کتاب به هر دلیل، از زمانی که کتاب را امانت گرفتید تا روزی که باید تحویل می‌دادید، ۵۰۰۰ تومان و از آن روز به بعد روزانه مبلغ ۱۰۰۰ تومان جریمه خواهید شد که در صورت تکرار دیگر کتابی به شما امانت داده نخواهد شد. دقت کنید مبلغ جریمه برای این است که شما کتاب را حتماً سر موعد بیاورید نه اینکه با توجیه «جریمه‌اش را می‌دهم!» آن را پس از یک هفته تحویل دهید!  زیرا ما با توجه به قول شما ممکن است برای آن کتاب برنامه‌ریزی کرده باشیم.

۵. در صورتی که احساس می‌کنید لازم است کتاب دو هفته نزد شما امانت بماند،  از همان ابتدا ما را مطلع کرده و سپس قبل از امانت مبلغ ۵۰۰۰ تومان از طریق لینک زیر پرداخت کنید. بدیهی است پس از دو هفته بند ۳ معتبر است.

«پرداخت»

۶. بعد از مطالعهٔ کتاب حداکثر تا یک روز پس از تحویل آن، حتماً برداشت خود از کتاب را به زبان خودتان، با هر فرمتی که راحت‌ترید برای ما از طریق ارسال برداشت، ارسال کنید. منظور از فرمت، متنی، صوتی، تصویری، پاور و… است.  در صورت عدم تمایل به ارسال برداشت بایستی مبلغ ۶۰۰۰ تومان پرداخت کنید وگرنه در بلک لیست سایت کتاب‌تایم قرار خواهید گرفت.

۷. در برخی از کتب، به شما اجازه داده خواهد شد که در حاشیه آن با مداد بنویسید.

با توجه به به‌روزرسانی مستمر قوانین، حتماً هر بار قبل از امانت کتاب، قوانین را مجدد با دقت مطالعه کنید.

یک تذکر مهم:  هر کتابی در هر زمانی برای هر فردی نه تنها مفید نیست بلکه می‌تواند مضر نیز باشد.  لذا در انتخاب کتاب با فردی خبره در آن حوزه خاص مشورت کرده و صرفاً به پر فروش بودن آن توجه نکنید!