قوانین جدید بازار‌یابی برای دهه هشتادی‌ها
  پدیدآورسارا ویز، ترجمه حسین وظیفه‌دوست و نرگس رحیمیان
  ناشرادیبان روز
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۴۰۰
  شابک‎9786227592276‏
  قطعرقعی
  صفحات۲۳۶
  موضوعبازاریابی و مشتری‌مداری