چگونه با خلق و نشر ایده‌های خلاقانه به فردی تأثیر‌گذار تبدیل شویم؟
  پدیدآورشاهین کلانتری
  ناشرکلید آموزش
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۴۰۰
  شابک‎9527274600978‏
  قطعرقعی
  صفحات۱۰۸
  موضوعبازاریابی و مشتری‌مداری