… خوب است آمادهٔ پذیرش این واقعیت باشی که کمینه محصول‌های پذیرفتنی اغلب منجر به خبرهای بد می‌شوند! برخلاف مفاهیم سنتی از قبیل تست مفهوم و نمونهٔ اولیه، کمینه محصولات پذیرفتنی برای پاسخگویی به طیف وسیعی از سؤال‌های کسب وکار طراحی شده‌اند، نه فقط سؤال‌های مربوط به طراحی یا سؤال‌های فنی و اغلب هم واقعیت را عریان نشان می‌دهند! … آدم‌های رؤیاپرداز مخصوصاً به خاطر یک منفی‌بافی اشتباه همیشه در هراسند: این که مشتریان، کمینه محصول پذیرفتنیِ ناقص آن‌ها را که زیادی کوچک یا زیادی محدود است رد خواهند کرد … اگر کمینه محصولی پذیرفتنی شکست بخورد، احتمال زیاد است که تیم امیدش را از دست بدهد و کلاً پروژه را رها کند …

راه حل رهایی از این مخمصه، تعهد به تکرار است. تو باید به خودت قول مردانه بدهی که نتیجهٔ تست‌های کمینه محصول پذیرفتنی هرچه که باشند – تا آخر کار – ناامید نشوی.

نقد و نظر شما