اگر به محض این‌که ایدهٔ کسب‌وکار نوپایی لو رفت رقیبی بتواند آن را از بازار به در کند، آن کسب‌وکار نوپا در هر حال محکوم به نابودی بوده است! دلیل ساختن تیم جدید برای دنبال کردن یک ایده این است که باور داری می‌توانی از طریق حلقهٔ بازخورد «ساختن – اندازه گیری – یادگیری» سریع‌تر از هر کس دیگری شتاب بگیری – اگر واقعاً موفق به این کار شوی، دیگر فرق ندارد که رقبا چه می‌دانند. اگر هم موفق نشوی، کسب و کار نوپایت مشکلاتِ به مراتب بزرگ‌تری دارد، و پنهان‌کاری هم دردی را دوا نخواهد کرد! دیر یا زود، هر کسب‌وکار نوپای موفقی وارد گودِ رقابت با دنباله‌روهای سریع می‌شود. یک آغازِ موفق به ندرت توفیر عظیمی ایجاد می‌کند، و زمانی هم که در حالت پنهان‌کاری – دور از مشتری‌ها – صرف می‌شود به ندرت آغازِ موفقی را رقم خواهد زد. تنها راه پیروزی این است که سریع‌تر از هر کس دیگری به یادگیری لازم برسی.

نقد و نظر شما