کمینه محصول‌های پذیرفتنی از لحاظ پیچیدگی طیف گسترده‌ای دارند، از تست‌های دود‏[۱]‎ فوق‌العاده ساده هستند (کمی کامل‌تر از یک تبلیغ)، تا نمونه‌های اولیه‌ای که با مسائل و ویژگی‌های از قلم افتاده کامل می‌شوند. تصمیم‌گیری در مورد این که کمینه محصول پذیرفتنی دقیقاً چقدر پیچیده باشد، به صورت فرمایشی امکان‌پذیر نیست، بلکه چنین تصمیمی نیاز به بررسی دقیق و قضاوت صحیح و تصمیم درست دارد. خوشبختانه رسیدن به این امر کار چندان سختی نیست، چون بسیاری از کارآفرینان و توسعه‌دهندگانِ محصول تعداد ویژگی‌های مورد نیازِ کمینه محصول پذیرفتنی را به نحو چشمگیری بیش از حد برآورد می‌کنند. لذا، هر وقت که دچار تردید شدی، ساده‌سازی کن!

پانوشت‌ها

  1. اصطلاح آزمایش دود (smoke test) از مهندسی الکترونیک گرفته شده است. در الکترونیک، آزمایش دود یک روش آزمایش ابتدایی است که روی تجهیزات الکترونیکی انجام می‌شود. روش کار بدین صورت است که وسیله موردنظر به برق وصل می‌شود و تعمیرکار به دنبال دود، جرقه یا هر نشانه غیرعادی دیگر می‌گردد تا محل عیب را پیدا کند. از این اصطلاح در سایر زمینه‌ها مانند مدیریت نرم‌افزار، برای بررسی اولیه به منظور یافتن اشتباهات پیش پا افتاده استفاده می‌شود. در واقع تاکید می‌شود ابتدا این مشکلات ابتدایی برطرف و سپس کارکرد وسیله یا نرم‌افزار آزموده شود. در اینجا تست دود بر نوعی تکنیک بازاریابی قبل از تولید محصول کامل اشاره دارد. [⤤]

نقد و نظر شما