من به این باور رسیده‌ام که یادگیری رُکن ضروری پیشرفت در کسب‌وکارهای نوپاست. آن کاری که هیچ کمکی به فهمیدنِ نیاز مشتریان نمی‌کند، می‌تواند حذف شود. من این را یادگیری معتبر می‌خوانم، چون درستیِ آن همیشه به واسطهٔ بهبودِ سنجه‌های اصلی کسب‌وکار نوپا ثابت می‌شود. همان طور که دیده‌ایم، راحت می‌شود خود را در مورد خواستهٔ مشتریان گول زد؛ همچنین راحت می‌شود چیزهایی را یاد گرفت که کاملاً نامرتبطند. بنابراین، داده‌های تجربی که از مشتریانِ واقعی به دست می‌آیند، پشتیبان یادگیری معتبر هستند.

نقد و نظر شما