معنای ارزش در تفکر ناب، فراهم آوردن منفعت برای مشتری است؛ هر چیز دیگری اتلاف است. در کسب‌وکارهای تولیدی، برای مشتری مهم نیست که محصول مورد نظرش چطور مونتاژ شده؛ فقط برایش مهم است که درست کار کند. ولی در یک استارت‌آپ، این که مشتری کیست و چه چیزی در نظرش ارزشمند است مسائلی ناشناخته هستند – در واقع، بخشی از همان عدم قطعیتی است که جزء لاینفکی از تعریف کسب‌وکارهای نوپا است.

نقد و نظر شما