چگونه سازمان‌ها در دنیای یاوه‌گویان غرق می‌شوند
  عنوان دیگرBusiness bullshit, 2015
  پدیدآورآندره اسپایسر، ترجمه علیرضا صالحی و حسین رسولی
  ناشرسایبان
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۹
  شابک‎9786226790192‏
  قطعرقعی
  صفحات۲۱۸
  موضوعمدیریت عمومی