پدیدآورعبدالرضا رکن‌الدین افتخاری و حمداله سجاسی قیداری
  ناشرسمت
  ویراستاول
  چاپسوم
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۳
  شابک‎9789645304612‏
  صفحات۱۸۶ صفحه
  موضوعکارآفرینی و کسب‌وکار