اصل‌گرایی، اصل را بچسبید و فرع را رها کنید-نقل‌قول‌ها

اغلب فکر می‌کنید دگرگونی فقط در ذهن رخ می‌دهد. ولی به قول معروف: «واقعیت انسان همان است که در دلش می‌گذرد». وقتی جوهرهٔ اصل‌گرایی وارد دل‌مان می‌شود، راه اصل‌گرایانه در وجودمان تجلی می‌یابد. نسخهٔ بهتر و متفاوت خودمان شویم.

نقد و نظر شما