اصل‌گرایی، اصل را بچسبید و فرع را رها کنید-نقل‌قول‌ها

وقتی سطح شفافیت هدف بالا باشد، تیم‌ها و اعضا به سرعت رشد می‌کنند. وقتی معلوم نباشد تیم چه چیزی را دنبال می‌کند، اهداف و نقش‌هایش چیست، افراد دچار سردرگمی، استرس، ناامیدی و در نهایت شکست می‌شوند. شفافیت معادل موفقیت است.

نقد و نظر شما