نوپای ناب-نقل‌قول

ساختار یک پیش نیاز است و موفقیت را تضمین نمی‌کند، اما سازماندهی غلط تقریباً شکست را قطعی می‌کند.

نقد و نظر شما