نور ملکوت قرآن (جلد اول)-نقل‌قول-۰۱

دل مادر گنجینه مهر خدا و سِرّ خداست. اگر بسته باشد، درهای آسمان بسته است و اگر باز شود، درهای آسمان باز می‌شود.

رده‌ها

نقد و نظر شما