دین صرفاً برای ایجاد رفاه اجتماعی و امنیت شغلی و حفظ و حراست از جان و مال و اعراض نیامده است، بلکه پرداختن به این امور و دخالت در قضایا و حوادث و امور اجتماعی به عنوان مقدمه و ایجاد بستر مناسب جهت تربیت نفس و تزکیه قلب و صعود به مراحل قرب ربوبی و تجرّد و توحید است، که این هدف و مقصود جزباالتجاء به عتبه صاحبان ولایت و امامت امر، امکان‌پذیر نمی‌باشد.

نقد و نظر شما