روش استارت‌آپ ناب مخالف ساخت محصولاتِ باکیفیت نیست، ولی این کار را فقط در راستای جذب مشتری ضروری می‌داند. ما باید حاضر باشیم استانداردهای تخصصیِ سنتی خود را کنار بگذاریم و در کوتاه‌ترین زمان ممکن پروسهٔ یادگیری معتبر را آغاز کنیم. البته، باز هم تأکید می‌کنم که این گفته به معنای حذف ویژگی‌های اساسی و ارائه کار سمبل شدهٔ درهم و برهم نیست. (این حرف آخرم یک اخطار مهم است، چون فقدانِ برخی ویژگی‌ها موجب کُند شدن حلقهٔ «ساختن – اندازه گیری – یادگیری» می‌شود. عدم وجودِ ویژگی‌های ضروری، اصلاح محصول را سخت‌تر می‌کند – در واقع، مانع یادگیری ما می‌شود. لذا در هر پروسهٔ تولیدی، رواداری با این کمبودها خطرناک است …)

وقتی به ساختن کمینه محصول پذیرفتنی خود فکر می‌کنی، این قانون ساده را سرلوحهٔ کار خودت قرار بده: هر ویژگی، فرایند، یا اقدامی را کنار بگذار که مستقیماً سهمی در آن یادگیری که به دنبالش هستی ندارد.

نقد و نظر شما