… در تمامی طول مسیر، تیم توسعهٔ محصول شرکت همیشه تمرکزش روی توسعهٔ چیزی بود که همین امروز داشت جواب می‌داد و مشتریان واقعاً می‌خواستند، نه روی تلاش برای ابداع چیزی که ممکن بود در آینده جواب دهد …

نقد و نظر شما