معامله نیستی و هستی

«چون نیستی خویش به وی دهی او نیز هستی خویش به تو دهد.»‏[۱]‎

پانوشت‌ها

  1. تورنل، کریستین (۱۹۹۸)، گزیده‌ای از سخنان شیخ ابوالحسن خرقانی، ترجمه عبدالمحمد روح‌بخشان، تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۸ (ص ۳۵۷/۱۳۳). [⤤]

نقد و نظر شما