داند و نداند

«همه کسی نازد بدانچه داند تا بداند که هیچ نداند؛ چون بدانست که هیچ ندانست، شرم دارد از دانش خود تا آن گاه که معرفتش به کمال باشد.»‏[۱]‎

پانوشت‌ها

  1. تورنل، کریستین (۱۹۹۸)، گزیده‌ای از سخنان شیخ ابوالحسن خرقانی، ترجمه عبدالمحمد روح‌بخشان، تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۸ (ص ۲۶۳/۱۲۳). [⤤]

نقد و نظر شما