بیمار حق

«دل که بیمار حق بُوَد خوش بُوَد زیرا که شفاش جز حق هیچ نبُوَد.»‏[۱]‎

پانوشت‌ها

  1. تورنل، کریستین (۱۹۹۸)، گزیده‌ای از سخنان شیخ ابوالحسن خرقانی، ترجمه عبدالمحمد روح‌بخشان، تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۸ (ص ۲۶۷/۱۲۴). [⤤]

نقد و نظر شما