«خلل از این است که خدا را به نظر محبت نمی‌نگرند، به نظر علم می‌نگرند و به نظر معرفت، و نظر فلسفه! نظر محبت کار دیگر است.»‏[۱]‎

پانوشت‌ها

  1. مقالات شمس، دفتر اول، ص ۱۰۵ [⤤]

نقد و نظر شما