راه و رسم اصل‌گرایی دنبال کردن بی‌وقفهٔ شعار کمتر ولی بهتر است.

نقد و نظر شما