در مدل استارت‌آپ ناب، ما آموختن را با مفهومی که من یادگیری معتبر‏[۱]‎ می‌خوانم از نو تعریف می‌کنیم. یادگیری معتبر، دلیل‌تراشی یا داستان‌سرایی برای توجیه شکست نیست. بلکه، روش دقیقی برای نشان دادن رشد کسب‌وکار نوپا در خاک سفت عدم قطعیت است. یادگیری معتبر، اثبات تجربی این موضوع است که تیم، حقایق با ارزشی دربارهٔ حال و آیندهٔ کسب‌وکار نوپایش کشف کرده است. یادگیری معتبر عینی‌تر، و سریع‌تر از پیش‌بینی بازار‏[۲]‎ یا پروسهٔ کلاسیک تهیه طرح کسب‌وکار‏[۳]‎ است. یادگیری معتبر پادزهر اصلی است برای زهر مهلک توفیق به شکست (منظورم از توفیق به شکست، اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌ای است که به ناکجا آباد ختم می‌شود!)

پانوشت‌ها

  1. validated learning [⤤]
  2. market forecasting [⤤]
  3. business planning [⤤]

نقد و نظر شما