هدایت گام به گام برای ساختن شرکتی موفق
  عنوان دیگرThe startup owner's manual Vol 1: the step-by-step guide for building a great company
  پدیدآوراستیو بلنک و باب دورف، ترجمه سید رضا علوی
  ناشرجهاد دانشگاهی
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۵
  قطعوزیری
  صفحات۵۱۲
  مخاطبیندانشجویان
  موضوعکارآفرینی و کسب‌وکار
  برچسباستارت‌آپ