چگونه با هوشمندی جلوی هزینه‌های میلیاردی در تبلیغات را بگیریم و به همان اندازه اثربخش باشیم؟
  پدیدآورمحمود محمدیان و محمد مرشدی صائین
  ناشرمؤسسه کتاب مهربان نشر
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۵
  شابک‎9786004070700‏
  صفحات۱۱۲
  موضوعبازاریابی و مشتری‌مداری