یک برنامه هفت‌روزه برای ایجاد شفافیت ذهنی و تمرکز قوی
  پدیدآورتیبو موریس، ترجمه لطیف احمد‌پور
  ناشرترنگ
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۴۰۱
  شابک‎9786227741421‏
  قطعرقعی
  صفحات۷۷
  موضوعمشاوره و مهارت‌های شغلی