۵۳ اصل

  دل به دریا بزنید و کسب‌و‌کار خود را راه‌اندازی کنید
   پدیدآوربروس بارینجر، ترجمه علیرضا زارع پور و سعیده بنی فاطمه
   ناشرنص
   تاریخ انتشار۱۳۹۸
   صفحات۲۲۴
   موضوعکارآفرینی و کسب‌وکار
   برچسب۵۳ اصل، چک لیست