چشمگیر و متمایز باشید و کسب‌و‌کارتان را دگرگون کنید
  پدیدآورست گادین، ترجمه شایان تقی‌نژاد
  ناشرآموخته
  تاریخ انتشار۱۳۹۸
  صفحات۱۳۶
  مخاطبیناستارتاپیست‌ها، بازاریابان
  موضوعکارآفرینی و کسب‌وکار