پدیدآوروحید ناصحی‌فر، مهدی بشیر‌پور و زهرا خالقی‌پور
  ناشربازرگانی
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۹
  شابک‎9789644688232‏
  قطعرقعی
  صفحات۱۹۰
  موضوعبازاریابی و مشتری‌مداری