چهل حدیث آستان قدس رضوی

چهل حدیث از امام حسن علیه‌السلام
  پدیدآورحسین ابراهیمی و علی اصغر دلیلی صالح
  ناشربه نشر
  ویراستاول
  چاپپنجم
  محل انتشارمشهد
  تاریخ انتشار۱۳۹۳
  قطعجیبی
  صفحات۴۰
  مخاطبینعمومی
  موضوعمذهبی
  برچسبامام حسن، چهل حدیث آستان قدس رضوی، حدیث، حدیث و شعر