شناخت چهار نوع کسب‌و‌کار خطر‌پذیر
  عنوان دیگرWhat do Entrepreneurs Create? (Understanding Four Types of Ventures, ۲۰۲۰)
  پدیدآورمایکل اچ. موریس و دونالد اف. کوراتکو، ترجمه مرتضی اکبری و زاهده ابرقوی‌زاده
  ناشردانشگاه تهران
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۴۰۰
  شابک‎9789640301616‏
  قطعوزیری
  صفحات۲۵۰
  موضوعکارآفرینی و کسب‌وکار