پاسخ به سؤالات اساتید
  پدیدآورآلن مورتیبویز، ترجمه مژگان عبداللهی، دلیله محمدی، احمدرضا اسکندری و لیلا محمدی
  ناشرجهاد دانشگاهی
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۹
  شابک‎9786004603683‏
  صفحات۲۵۴