۱۳ راه ساختن ذهن‌های باز بوسیله حرف زدن با ضمیر ناخودآگاه
  پدیدآورتام بیگ ال شرایتر، ترجمه نیما عربشاهی
  ناشربیان روشن
  تاریخ انتشار۱۳۹۶
  صفحات۱۴۴
  مخاطبیناستارتاپیست‌ها، بازاریابان، عمومی
  موضوعارتباطات و مذاکره
  برچسبمتقاعدسازی