چه بگوییم
  پدیدآورمحمد رحمتی شهرضا
  ناشرجوانان موفق
  ویراستاول
  چاپهفتم
  محل انتشارقم
  تاریخ انتشار۱۳۹۵
  قطعوزیری
  صفحات۱,۰۲۴ صفحه
  مجلدات۳ جلد
  مخاطبینعمومی، مبلغین، مربیان کودک و نوجوان، والدین
  موضوعمذهبی
  برچسبمنبر