چهل حدیث آستان قدس رضوی

شبکه‌ای از آیات و روایات منتخب در مورد زیارت
  پدیدآورروح‌الله شفیعیان و روح‌الله رضایی
  ناشربه نشر
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارمشهد
  تاریخ انتشار۱۳۹۹
  قطعرقعی
  صفحات۵۶
  مخاطبینعمومی
  موضوعمذهبی
  برچسبحدیث، زیارت