کتاب راهنمای مدیریت تجربه مشتری (CX)
  پدیدآورآدریان بریدی سسانا، ترجمه صادق سازگار
  ناشرادیبان روز
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۴۰۱
  شابک‎9786227592474‏
  قطعرقعی
  صفحات۱۶۴
  موضوعبازاریابی و مشتری‌مداری