گزیده عیون اخبار الرضا علیه‌السلام
  پدیدآورمحمدبن علی ابن بابویه، ترجمه محمدهادی زاهدی
  ناشربه نشر
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارمشهد
  تاریخ انتشار۱۳۹۹
  قطعرقعی
  صفحات۴۲۰
  مخاطبینعمومی
  موضوعمذهبی
  برچسبامام رضا