سنجش هوش هیجانی و رفتار فردی کارکنان در مصاحبه شغلی
  عنوان دیگرThe EQ interview: finding employees with high emotional intelligence, c2008
  پدیدآورادل بی. لین، ترجمه سمیرا صادق ابدلی
  ناشردنیای اقتصاد
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۴
  شابک‎9786007106754‏
  قطعرقعی
  صفحات۲۰۸
  موضوعرفتار سازمانی و منابع‌ انسانی