چهل حدیث آستان قدس رضوی

چهل حدیث از امام علی علیه‌السلام
  پدیدآورحسین ابراهیمی
  ناشربه نشر
  ویراستاول
  چاپپنجم
  محل انتشارمشهد
  تاریخ انتشار۱۳۹۳
  قطعجیبی
  صفحات۴۰
  مخاطبینعمومی
  موضوعمذهبی
  برچسبامام علی، چهل حدیث آستان قدس رضوی، حدیث، حدیث و شعر