پدیدآوردانلد میلر، ترجمه رسول بابایی
  ناشراطراف
  ویراستاول
  چاپپنجم
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۹
  شابک‎9786226194310‏
  صفحات۲۱۴
  مخاطبیناستارتاپیست‌ها، مدرسین دانشگاه
  موضوعبازاریابی و مشتری‌مداری