شرکت دادن دانشجویان در تحقیقات و فعالیت‌های خلاقانه
  عنوان دیگرReinventing Undergraduate Education: Engaging College Students in Research and Creative Activities,2008
  پدیدآورشائوپینگ هو و دیگران، ترجمه محبوبه عارفی و محسن چناری
  ناشرعلم استادان
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۴۰۰
  شابک‎9786226361170‏
  قطعوزیری
  صفحات۱۱۶
  مخاطبینمدرسین دانشگاه، مدیران، مسئولین
  موضوعیادگیری و مدیریت آموزشی
  برچسبآموزش عالی، تدریس، یادگیری