با رفع به‌هم‌ریختگی‌ها و نظم‌دادن به اوضاع، فضای بیش‌تری برای خوشبختی داشته باشید
  نویسندهگرچن روبین
  مترجمسهند نصر
  ناشرمیلکان
  تاریخ انتشار۱۳۹۸
  صفحات۱۶۰
  موضوعروان‌شناسی عمومی