با رفع به‌هم‌ریختگی‌ها و نظم‌دادن به اوضاع، فضای بیش‌تری برای خوشبختی داشته باشید
   نویسندهگرچن روبین
   مترجمسهند نصر
   ناشرمیلکان
   تاریخ انتشار۱۳۹۸
   صفحات۱۶۰
   موضوعروان‌شناسی عمومی