عنوان دیگرSuccess Skills for Managers
  پدیدآورساموئل ای.مالون، ترجمه غلامرضا صالحی معوا
  ناشرمرندیز
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارمشهد
  تاریخ انتشار۱۳۹۸
  قطعرقعی
  صفحات۳۱۰
  مخاطبینمدیران
  موضوعمشاوره و مهارت‌های شغلی
  برچسبمهارت، موفقیت شغلی