پدیدآورنورمن آمونسون، جون هریس-بولسبی، اسپنسر جی. نایلز، ترجمه مهرداد فیروزبخت
  ناشرویرایش
  ویراستاول
  چاپچهارم
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۴۰۰
  شابک‎9789646184688‏
  صفحات۲۴۸
  موضوعمشاوره و مهارت‌های شغلی
  برچسبمشاوره شغلی