پدیدآوربتول کیایی و داود غلامرضایی
  ناشرجهاد دانشگاهی
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۴
  قطعوزیری
  صفحات۱۴۸
  موضوعمشاوره و مهارت‌های شغلی
  برچسبمدیریت زمان