کاربرد تئوری آشوب در مدیریت، بازاریابی، اقتصاد، علوم اجتماعی، فیزیک، ریاضی و مهندسی
  پدیدآوروحید نثائی
  ناشرکلک سیمین
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۸۸
  شابک‎9786005468083‏
  قطعوزیری
  صفحات۱۵۲
  موضوعمدیریت عمومی