چگونگی توسعه محصولات جدید، خلق ارزش بازار و ایجاد رقابت
  پدیدآورالکساندر چرنو، ترجمه کامبیز حیدرزاده و الناز پهلوانی
  ناشرمؤسسه کتاب مهربان نشر
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۷
  شابک‎9786004072069‏
  صفحات۳۳۲