بیانات سیّد‌محمّد‌محسن حسینی طهرانی

  شرح و تفسیر فقره «لیس العلم بالتعلم انما هو نور...»؛ حقیقت علم

  پدیدآورسیّد‌محمّد‌محسن حسینی طهرانی
  ناشرمکتب وحی
  چاپاول
  محل انتشارطهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۷
  شابک‎9786006112664‏
  صفحات۲۰۲ صفحه
  موضوعمذهبی